ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با تیم پشتیبانی تیم دِسیک تِک از یکی راه های زیر اقدام فرمایید.

با کلیک کردن روی هر کدام از روش ها به صفحه مورد نظر منتقل خواهید شد.

ترجیحاً شماره ای که روی آن واتساپ نصب باشد. جهت ارتباط بهتر از طریق واتساپ با شما طی مکالمات بعدی.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.